Obvestilo o zaporah občinskih cest v naselju Novi Utik

14. 9. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 142