Od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov smo pridobili zemljišča za izvajanje gasilske dejavnosti

17. 9. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 133