Pridobljena vsa potrebna gradbena dovoljenja za Občinsko središče Vodice

18. 9. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 308