Ponovno odprtje krajevnih uradov Upravne enote Ljubljana

18. 9. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 279