Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Re_11 Repnje (OPPN_Repnje-3)

14.10.2020 272
14.10.2020
Javna naznanila in razgrnitve
16.11.2020 do 23:59