Občina Vodice je v preteklih mesecih več pozornosti namenila tudi področju cestne infrastrukture in varnosti v cestnem prometu

21. 10. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 275