Oddaja odpadne kmetijske folije in odsluženih pnevmatik na Začasnem zbirnem centru Vodice

28. 10. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 261