Oddaja odpadne kmetijske folije in odsluženih pnevmatik na Začasnem zbirnem centru Vodice

28.10.2020 129