Obvestilo o odpovedi javne obravnave OPPN_Repnje-3 in podaljšanju javne razgrnitve

9. 11. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 210