Končano zbiranje starih hišnih imen v naseljih Dobruša, Dornice, Repnje, Torovo, Vodice in Zapoge

10. 11. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 195