Odgovor Javnega podjetja VOKA Snaga d.o.o. na pobudo za večjo frekvenco odvoza odpadkov

3. 12. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 213