Sprejeta proračuna Občine Vodice za leti 2021 in 2022

8. 12. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 230