V stalnih prizadevanjih za izboljšanje telekomunikacijskega (optičnega) omrežja

9. 12. 2020 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 802