Oskrba s pitno vodo na območju zgornje Save, 1. faza - Krvavški vodovod

1.800.000,00 €
V teku
2008
2022

Podatki o financiranju