Obvestilo o delih na magistralnem plinovodu (pri farmi Vodice)

25. 6. 2016 476