Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ v letu 2015

28. 6. 2016 1142