Obvestilo o izklopu distribucijskega omrežja: Bukovica, Dobruša, Repnje, Utik; 26. 2. 2015, od 8:00 do 14:00

28. 6. 2016 634