Obvestilo o izklopu elektro distribucijskega omrežja: Koseze, Selo, Šinkov Turn, Utik; 27. 2. 2015, od 8:00 do 14:00

28. 6. 2016 960