Označitev parcel na komasacijskem območju Vodic

28. 6. 2016 369