Odmera nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ v letu 2016

28. 6. 2016 640