Ponovna namera o oddaji zemljišč v najem s sklenitvijo neposrednih pogodb

28. 6. 2016 419