Povečano število vlomov v objekte v občini Vodice

28. 6. 2016 420