Vlada RS je dne 10. 6. 2014 izdala sklep o oceni izvedljivosti okoljskih projektov, sofinanciranih iz kohezijskih sredstev, s priporočilom o prednostni uvrstitvi slednjih v naslednjo kohezijsko finančno perspektivo 2014-2020

29. 6. 2016 430