OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE VODICE (potek postopka in informacije v medijih o spremembi zazidljivosti zemljišč)

7. 7. 2016 1331