Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN Torovo

30. 6. 2016 862