Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje in pojasnila

1. 12. 2013 4227