Napotki, kako ravnati, če bližnji umre v domu za starejše ali v bolnici

1. 1. 2014 454