Poziv kmetovalcem in seznanitev z določbami Zakona o cestah glede oranja

1. 1. 2011 486