Zahtevek za izplačilo sredstev na podlagi sklepa o spremembah pri izplačilu nevladnim organizacijam iz sredstev Občine Vodice v letu 2020