Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje - vlagatelj ima sedež na območju parkiranja

Pravna podlaga v občini