Vloga za izdajo dovoljenja in dovolilnice za parkiranje - vlagatelj ima sedež na območju parkiranja

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov