Pobuda za spremembo in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Vodice (OPN) Vodice

Opis postopka

Priloge