Vloga za izdajo potrdila o uveljavljanju predkupne pravice

Priloge