Zahtevek za oprostitev plačila NUSZ zaradi investicije usmerjene v pridobitev novih stanovanjskih površin

Priloge