Vloga za izdajo dovoljenja za čezmerno obremenjevanje okolja s hrupom

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov