Obvestilo o izvedbi javne prireditve / javnega shoda na območju občine Vodice