Vloga za uveljavljanje oprostitve plačila najemnine za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov