Zahvala občanom za pozitiven odnos in samoiniciativnost pri čiščenju okolja

13. 4. 2021 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 310