17. Gasilski avtorally z gasilskimi vozili

6. 10. 2016 59