Obvestilo o ponovni možnosti uporabe in najema občinskih dvoran

17. 5. 2021 192