Obvestilo o ponovni možnosti uporabe in najema občinskih dvoran

17. 5. 2021 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 302