Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje Po_22 (OPPN_Polje-3)

25. 5. 2021 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 368
25.05.2021
Javna naznanila in razgrnitve
31.05.2021 do 23:59
35050-01/2019
24.05.2021
Tatjana Resman
obcina@vodice.si
018332610