Predčasno glasovanje na referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1G)

5. 7. 2021 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 280