Začasni zbirni center za ločeno zbiranje odpadkov Vodice

pri čistilni napravi Vodice , 1217 Vodice