Na zbirnem centru bo ponovno možna oddaja odpadne kmetijske folije in izrabljenih pnevmatik

27. 10. 2021 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 186