Panorama APP petih občin - LAS Za mesto in vas

859
57.638,40 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
38.619,40 €
V teku
po celotnem območju občine, 1217 Vodice
leto 2020

Podatki o financiranju