Panorama APP petih občin - LAS Za mesto in vas

57.638,40 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
38.619,40 €
V teku
leto 2020

Podatki o financiranju