Panorama APP petih občin - LAS Za mesto in vas

1149
57.638,40 EUR
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
38.619,40 EUR
V teku
po celotnem območju občine, 1217 Vodice
leto 2020

Podatki o financiranju