Delna zapora lokalne ceste v Pustnicah zaradi ureditve odvodnjavanja in asfaltiranja

30. 11. 2021 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 109