Dela na optičnem omrežju v občini Vodice so v polnem teku

13. 4. 2022 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 518