Učencem petih razredov Osnovne šole Vodice smo podelili kolesarske izkaznice

26. 5. 2022 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 195