Sprejem devetletnih odličnjakov pri županu in podžupanu Občine Vodice

15. 6. 2022 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 616