Za fekalno kanalizacijo C0 od Vodic do Ljubljane je Občina Vodice pridobila uporabno dovoljenje

16. 6. 2022 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 299