Zahvala gasilcem iz občine Vodice za pomoč pri gašenju požara na Krasu

25. 7. 2022 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 176