8. EX-TEMPORE VODICE

9. 9. 2022 OBVEŠČANJE IN PROTOKOL 106